Day

June 5, 2023
Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „SOLAR ENERGO BATISTA“ protiv tuženog Operatora za OIEiEK, donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja da sud Operatoru za OIEiEK naloži zaključenje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj cijeni za mikropostrojenje SE „Batista 1“. Ovom presudom Općinskog suda u Mostaru je još jednom potvrđeno...
Read More