OIE

Snabdjevači

Snabdjevači

Operator za OIEiEK sa svakim pojedinačnim snabdjevačem iz Federacije Bosne i Hercegovine i kvalifikovanim kupcem koji električnu energiju za vlastite potrebe nabavlja od snabdjevača van teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, sklapa ugovor o uređenju međusobnih prava i obaveze, uključujući pitanje prikupljanja naknada za podsticanje.

U skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14) snabdjevač kupaca električnom energijom je obavezan na računu koji dostavlja kupcu po osnovu isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku, naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za podsticanje.

Snabdjevač kupaca električnom energijom je obavezan da sredstva prikupljena/naplaćena po osnovu naknade za podsticanje doznači na račun Operatora za OIEiEK najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesecu, u skladu sa ugovorom, kojim se detaljno uređuju sva međusobna prava i obaveze.

Svi kupci i snabdjevači električne energije u Federaciji su obavezni da preuzmu dio električne energije proizvedene korištenjem OIE u skladu Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i aktima Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.

Aktivni snabdjevači:

Javno poduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Javno poduzeće Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo
HEP Energija d.o.o.