Dinamičke kvote

DINAMIČKE KVOTE

Dinamička kvota je maksimalni nivo instalisane snage postrojenja OIEiEK za svaki primarni izvor, čija se proizvodnja električne energije potiče u jednoj kalendarskoj godini.

Dinamičke kvote se određuju na osnovu člana 2. tč. j) i k) te, člana 5. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (”Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14).

Dinamičke kvote se određuju u ukupnom planiranom iznosu podsticajne proizvodnje za svaki primarni izvor, bez podjele na tipove postrojenja, a iskazuju se u kWh.

Stanje dinamičkih kvota na dan 31.12.2020. godine.

Objavljeno 04.10.2022. godine