Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/01 i 48/11) svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su u posjedu ili pod kontrolom Operatora za OIEiEK, osim izuzetaka, kada određene informacije mogu biti izuzete od objavljivanja u skladu sa navedenim Zakonom.

Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

  • utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
  • utvrđivanja da svaka fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopće te informacije,
  • omogućavanja svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

Informacije koje su u posjedu ili pod kontrolom Operatora za OIEiEK se mogu dobiti na sljedeći način:

  • putem internet stranice Operatora za OIEiEK
  • pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  • na adresu elektroničke pošte: kontakt@oieiek.ba;
  • poštom na adresu: Operator za OIEiEK, Adema Buća 34, 88000 Mostar, n/r Službenika za informisanje
  • faksom na broj: +387 36 281 031.

Naknada za pristup informacijama

Na podneseni zahtjev, rješenje, kao i na standardnu veličinu (A4) fotokopija, za prvih deset stranica tražene informacije, se ne naplaćuje naknada, a za svaku narednu stranicu naknada iznosi 0,50 KM.

Ukoliko je riječ o informaciji koja je dostupna u elektronskom obliku, Operator za OIEiEK će podnosioca zahtjeva obavijestiti o mogućnostima preuzimanja i iznosu naknade ( 5,00 KM po CD-u), te isti ustupiti podnosiocu zahtjeva nakon podnošenja dokaza o izvršenoj uplati.

Ovdje možete preuzeti sljedeće dokumente:

Vodič za pristup informacijama Operatora za OIEiEK
Index – registar informacija Operatora za OIEiEK
Obrazac za pristup informacijama Operatora za OIEiEK