Novosti

Novosti iz branše

Okrugli stol u Mostaru: „Prosumeri“ u novom zakonskom okviru u FBiH, svi imaju pravo na obnovljive izvore energije

U organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u srijedu je u Mostaru...
Opširnije

Javni oglas

Na osnovu člana 26. Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju („Službene novine...
Opširnije

Još jedna presuda Općinskog suda u Mostaru u korist Operatora za OIEiEK

Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „Vesna S“ d.o.o. Bugojno protiv tuženika...
Opširnije

Odluka Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa...
Opširnije

Presuda Općinskog suda u Mostaru u korist Operatora za OIEiEK

Općinski sud u Mostaru je. u pravnoj stvari tužitelja EMY d.o.o. Zenica protiv tuženika Operatora...
Opširnije

Predstavnici Operatora za OIEiEK na regionalnoj konferenciji “Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu”

U Palati „Srbija“ u Beogradu jučer je održana regionalna konferencija “Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore...
Opširnije

Usvojen Polugodišnji Izvještaj o o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na 19. sjednici, održanoj dana 28.09.2022. godine, donio  jednoglasnu...
Opširnije

VELIKI USPJEH OPERATORA ZA OIEIEK:  Zaključeno 120 Ugovora o otkupu električne energije iz OIE

U periodu primjene Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora...
Opširnije

Obavijest o terminima potpisivanja Ugovora o otkupu električne energije iz OIE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku...
Opširnije

Zaključak Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka...
Opširnije

Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije upućen u javnu raspravu

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio Nacrt...
Opširnije

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Kolektivni godišnji odmor Operatora za OIEiEK trajat će od ponedjeljka, 18. jula do petka 05....
Opširnije

Operator za OIEiEK omogućio puštanje u rad 76 solarnih elektrana u Federaciji BiH

Novim Zakonom će biti uveden sistem prosumera. Na ovaj način će se omogućiti građanima, odnosno...
Opširnije

Obavijest za podnosioce zahtjeva za otkup električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku...
Opširnije

Obavještenje za proizvođače

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 05.05.20202. godine, donio...
Opširnije

Zaključak Vlade Federacije BiH

Operator za OIEiEK formira Komisiju za provedbu revizije svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu...
Opširnije

Pečat Operatora za OIEiEK oglašen nevažećim

Dana, 15.12.2020. godine prilikom preuzimanja dužnosti Direktora, u prostorijama Operatora za OIEiEK izvršena je primopredaja...
Opširnije

Obavještenje za proizvođače

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela Odluku o utvrđivanju uslova za nabavku električne energije...
Opširnije

Energetski samit 2022

U Neumu je od 23. marta do 25. marta 2022. godine održan šesti Energetski samit...
Opširnije

Obavještenje za javnost

Uslijed povećanog broja upita vezanih za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije, Operator za...
Opširnije

Obavijest za proizvođače

S ciljem pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije sa proizvođačima električne energije s kojima ima sklopljen ugovor...
Opširnije

Obavještenje

Operator za OIEiEK obavještava sva zainteresirana lica kako je, zbog pojave bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2...
Opširnije

Obavještenje o skraćenom radnom vremenu

Obavještavaju se sva zainteresirana lica, da će u Operatoru za OIEiEK, u petak, 14.01.2022. godine,...
Opširnije
1 2