Izvještavanje

INFO:  U cilju ubrzavanja procesa obrade podataka i pojednostavljenja procesa slanja izvještaja, Operator za OIEiEK obavještava proizvođače električne energije, s kojima ima sklopljen Ugovor o otkupu električne energije, da planove proizvodnje (sa početkom za mjesec juni) i izvještaje o ostvarenoj proizvodnji (sa početkom za mjesec maj) u elektranama, mogu slati u elektronskoj formi (u istim formama tabela koje su se koristile i do sada) na e-mail adresu:

izvjestaji@oieiek.ba

Gore navedene izvještaje potrebno je dostavljati samo u elektronskoj formi.

VAŽNA NAPOMENA:

1)    Prilikom slanja planirane proizvodnje obavezno u naslovu (subject) mail-a upisati prvo riječ: plan, a nakon ove riječi postavite razmak, te zatim upišite naziv postrojenja.

Primjer – Planirana proizvodnja:

 

 

 

 

2)    Prilikom slanja ostvarene proizvodnje obavezno u naslovu (subject) mail-a upisati prvo riječ: ostvarena, a nakon ove riječi postavite razmak, te zatim upišite riječ proizvodnja i naziv postrojenja.

Primjer – Ostvarena proizvodnja:

 

 

 

 

Također, u mailu obavezno navedite samo jednu rečenicu u kojoj ćete navesti period za koji se izvještaj o planiranoj, odnosno ostvarenoj proizvodnji odnosi.

Napominjemo, da bez obzira na nastalu izmjenu, Vaša odgovornost za tačnost poslanih podataka ostaje nepromijenjena.

  • Tabela 7    –    Planirana proizvodnja
  • Tabela 8    –    Ostvarena proizvodnja