OIE

Obnovljivi izvori energije znače obnovljive nefosilne izvore energije (vjetаr, sunce, geotermаlni izvori, tаlаsi, plimа/oseka, hidroenergijа, biomаsа, deponijski gаs, gаs iz postrojenjа zа preradu otpada i biogаs).

Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora znači električnu energiju proizvedenu u elektranama koje koriste isključivo obnovljive izvore energije, kao i dio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima koja koriste i konvencionalne izvore energije, uključujući električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz OIE koja se koristi za punjenje sistema akumulacije, ali isključujući električnu energiju koja je proizvedena kao rezultat pumpnoakumulacionog sistema.

Podsticanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i proizvodnje toplotne i električne energije u kogeneraciji (kombinovanom ciklusu), kao i upotrebe OIE u transportu, obezbjeđuje se:

 • ostvarivanje elektroenergetske politike u pogledu udjela energije proizvedene iz OIEiEK u ukupnoj potrošnji energije u Federaciji,
 • uspostava i razvoj tržišta električne energije proizvedene korištenjem OIEiEK,
 • doprinos zaštiti okoliša,
 • smanjenje zavisnosti od uvoza fosilnih goriva i njihovog uticaja na okoliš,
 • podrška realizaciji obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem međunarodnih ugovora (Okvirna konvencija o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija – UNFCCC, Kjoto protokol, Ugovor o osnivanju Energetske zajednice zemalja JIE)
 • povoljan ambijent za domaće i strane investitore vezano za sigurnost ulaganja u izgradnju postrojenja OIEiEK,
 • podsticanje, uvođenje, primjena i razvoj novih tehnologija i opreme, te razvoj domaće ekonomije u cjelini,
 • doprinos održivom razvoju, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva u energetici,
 • dugoročno osiguranje energije, povećanje sigurnosti snabdjevanja električnom energijom i razvoj elelektroenergetskog sektora u cjelini,
 • racionalnije korištenje i raznolikost primarnih izvora energije,
 • stvaranje uslova za regionalni razvoj, posebno ruralnih i nerazvijenih područja,
 • stvaranje pretpostavki za kvalitetno zbrinjavanje nekih vrsta otpada.