Općinski sud u Mostaru:  Ne postoji zakonski osnov za zaključenje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama za mikropostrojenje SE „Batista 1“

Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „SOLAR ENERGO BATISTA“ protiv tuženog Operatora za OIEiEK, donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja da sud Operatoru za OIEiEK naloži zaključenje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj cijeni za mikropostrojenje SE „Batista 1“.

Ovom presudom Općinskog suda u Mostaru je još jednom potvrđeno zakonito postupanje Operatora za OIEiEK u postupku rješavanja po zahtjevima za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama iz mikropostrojenja.

Presuda broj: 58 0 Ps 258911 22 Ps od 29.05.2023. godine