Category

Novosti
Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „Vesna S“ d.o.o. Bugojno protiv tuženika Operatora za OIEiEK donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja. Presuda broj: 58 0 Ps 232113 21 Ps
Read More
Vlada Federacije BiH donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu Na svojoj 344. sjednici, održanoj 22.12.2022. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije...
Read More
Općinski sud u Mostaru je. u pravnoj stvari tužitelja EMY d.o.o. Zenica protiv tuženika Operatora za OIEiEK. donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti kao neosnovan. Presuda broj: 58 0 Ps 223657 20 Ps
Read More
U Palati „Srbija“ u Beogradu jučer je održana regionalna konferencija “Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu“, kojoj su prisustvovali i predstavnici Upravnog odbora i direktor Operatora za OIEiEK. Konferencija je okupila predstavnike vlasti, regulatornih agencija i energetskih kompanija iz zemalja zapadnog Balkana i Norveške koji su razgovarali o regionalnoj energetskoj perspektivi i...
Read More
Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na 19. sjednici, održanoj dana 28.09.2022. godine, donio  jednoglasnu odluku o usvajanju Polugodišnjeg Izvještaja o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine. Polugodišnji Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine
Read More
U periodu primjene Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH, odnosno od juna do septembra 2022. godine, Operator za OIEiEK je zaključio ukupno 120 ugovora o otkupu električne energije. Od ukupnog broja skopljenih ugovora, 76 ugovora je zaključeno u mjesecu julu, dok su 44 ugovora zaključena...
Read More
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 47/22 od 15.06.2022. godine i stupila je na snagu dana 16.06.2022. godine....
Read More
Vlada Federacije BiH prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 463/2022 od 07.04.2022. godine Vlada Federacije BiH je na svojoj 330. sjednici, održanoj 08.09.2022. godine, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 463/2022 od 07.04.2022....
Read More
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: Nacrt Zakona), te zadužio predlagača da organizuje i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona u trajanju od 45 dana. S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i...
Read More
Kolektivni godišnji odmor Operatora za OIEiEK trajat će od ponedjeljka, 18. jula do petka 05. augusta 2022. godine. Za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora ured protokola Operatora za OIEiEK će raditi svakim radnim danom, a broj telefona na koji možete kontaktirati dežurnog zaposlenika u navedenom periodu je 036/281-030. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Read More
1 2 3 4