Category

Novosti
Na svojoj trećoj sjednici, održanoj 19.05.2023. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na svojoj prvoj sjednici, održanoj 04.05.2023. godine, donijela zaključak kojim je ovlastila...
Read More
Općinski sud u Mostaru je, u pravnoj stvari tužitelja „Comex“ d.o.o. Tešanj protiv tuženog Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja. Presuda broj: 58 0 Ps 258559 22 Ps od 27.04.2023. godine
Read More
U Neumu je od 26. do 28. aprila 2023. godine održan Energetski samit koji je okupio oko 500 predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, stručnjaka iz oblasti energetike i poslovnih subjekata s ciljem promoviranja prakse održive energije i podrške razvoju zelene ekonomije u Bosni i Hercegovini. Na ovogodišnjem Energetskom samitu održane su panel diskusije i sporedni...
Read More
Presuda Kantonalnog suda u Mostaru u pravnoj stvari tužiteljice Edite Hujdur protiv tuženika Operatora za OIEiEK. Presuda broj: 58 0 Rs 240312 22 Rsž
Read More
U organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u srijedu je u Mostaru održan Okrugli stol na temu: „Prosumeri u novom zakonskom okviru Federacije Bosne i Hercegovine“ na kojem su, pored predstavnika organizatora, učešće uzeli predstavnici Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, Grada Mostara, elektroprivrednih poduzeća...
Read More
Na osnovu člana 26. Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju („Službene novine Federacije BiH“ br. 89/20 i 101/22), člana 4. i 6. Pravilnika o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, broj: 01-363/19 od 13.03.2019. godine i Odluke Direktora o pokretanju postupka popune upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, broj:...
Read More
Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „Vesna S“ d.o.o. Bugojno protiv tuženika Operatora za OIEiEK donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja. Presuda broj: 58 0 Ps 232113 21 Ps
Read More
Vlada Federacije BiH donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu Na svojoj 344. sjednici, održanoj 22.12.2022. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije...
Read More
Općinski sud u Mostaru je. u pravnoj stvari tužitelja EMY d.o.o. Zenica protiv tuženika Operatora za OIEiEK. donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti kao neosnovan. Presuda broj: 58 0 Ps 223657 20 Ps
Read More
U Palati „Srbija“ u Beogradu jučer je održana regionalna konferencija “Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu“, kojoj su prisustvovali i predstavnici Upravnog odbora i direktor Operatora za OIEiEK. Konferencija je okupila predstavnike vlasti, regulatornih agencija i energetskih kompanija iz zemalja zapadnog Balkana i Norveške koji su razgovarali o regionalnoj energetskoj perspektivi i...
Read More
1 2 3 4