Category

Novosti
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 47/22 od 15.06.2022. godine i stupila je na snagu dana 16.06.2022. godine....
Read More
Vlada Federacije BiH prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 463/2022 od 07.04.2022. godine Vlada Federacije BiH je na svojoj 330. sjednici, održanoj 08.09.2022. godine, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 463/2022 od 07.04.2022....
Read More
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: Nacrt Zakona), te zadužio predlagača da organizuje i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona u trajanju od 45 dana. S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i...
Read More
Kolektivni godišnji odmor Operatora za OIEiEK trajat će od ponedjeljka, 18. jula do petka 05. augusta 2022. godine. Za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora ured protokola Operatora za OIEiEK će raditi svakim radnim danom, a broj telefona na koji možete kontaktirati dežurnog zaposlenika u navedenom periodu je 036/281-030. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Read More
Novim Zakonom će biti uveden sistem prosumera. Na ovaj način će se omogućiti građanima, odnosno privatnim kompanijama da uz status potrošača steknu i status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Slijedom uvođenja jeftinijih i efikasnijih sistema tržišnih šema podsticaja, te realizacijom građanske energije, Federacija Bosne i Hercegovine/Bosna i Hercegovina pribiližit će se energetskim politikama...
Read More
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 47/22 od 15.06.2022. godine i stupila je na snagu dana 16.06.2022. godine....
Read More
Upravni odbor Operatora za OIEiEK je na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 05.05.20202. godine, donio Odluku kojom se stavlja van snage Odluka Upravnog odbora Operatora za OIEiEK broj: 01-1689/21 od 10.09.2021. godine, a kojom je utvrđeno pravo na povrat administrativne naknade za obradu zahtjeva u 2021. godini podnosiocima kojima je Operator za OIEiEK zaključkom odbacio...
Read More
Operator za OIEiEK formira Komisiju za provedbu revizije svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donijela Zaključak kojim je, između ostalog, zadužila Operatora za OIEiEK da...
Read More
Dana, 15.12.2020. godine prilikom preuzimanja dužnosti Direktora, u prostorijama Operatora za OIEiEK izvršena je primopredaja pečata između tada razriješenog Direktora i novoimenovanog v.d. direktora Operatora za OIEiEK. Tom prilikom izvršena je primopredaja velikog pečata promjera 50 mm, dok nije izvršena primopredaja malog pečata Operatora za OIEiEK, koji ima oblik kruga (dimenzija 20 mm) izgleda: ispisan...
Read More
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela Odluku o utvrđivanju uslova za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije Dana, 15.03.2022. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo utvrdila je uslove za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije, a koji se nalaze na područuju djelovanja Operatora distributivnog sistema JP Elektroprivreda...
Read More
1 2 3