Category

Novosti
Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 82/23 od 25.10.2023. godine je objavljen novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Zakon) koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.09.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 31.07.2023....
Read More
GRAĐANI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ISKAZALI VELIKI INTERES ZA IZGRADNJU SOLARNIH ELEKTRANA – PROSUMERI Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) sačinio je presjek istraživanja zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri koje je pokrenuto 04. septembra 2023. godine. Preliminarni rezultati istraživanja pokazuju...
Read More
PREDSTAVNICI OPERATORA ZA OIEIEK U RADNOJ POSJETI HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O. – HROTE Predstavnici Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) boravili su 27. i 28. septembra u Zagrebu (Republika Hrvatska) u radnoj posjeti Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. (HROTE). Ova radna posjeta organizirana je s ciljem razmjene iskustava u...
Read More
Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) pokrenuo je istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, koje će provoditi elektronskim anketnim upitnikom u periodu od 04. septembra do 31. decembra 2023. godine. Kako smo već ranije informisali javnost prijedlog novog Zakona...
Read More
Operator za OIEiEK obavještava zainteresovane osobe da će se 13.09.2023. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar), održati javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancija porijekla električne energije. Članom 12. stav (3) Zakona o korištenju...
Read More
Dana, 01.12.2021. godine Operator za OIEiEK je zvanično u rad pustio svoju novu internet stranicu (www.oieiek.ba), čime je došlo i do promjene domene Operatora za OIEiEK, a time i prelaska na novi e-mail sistem. Umjesto dosadašnjih email adresa oblika @operatoroieiek.ba, prešli smo na oblik @oieiek.ba. Operator za OIEiEK je o navedenom blagovremno informisao ključne javnosti....
Read More
Obavještavamo javnost i stranke da će zaposlenici Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju koristiti kolektivni godišnji odmor u periodu od ponedjeljka, 17. jula do petka, 04. augusta 2023. godine. Za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora, ured protokola Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju će raditi bez prekida, a broj telefona na...
Read More
Sarajevski energetski forum – SEF održan je od 21.-23.06.2023. godine, u hotelu Hills Ilidža, a u organizaciji Fondacije Solarna akademija i partnera, te pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Tokom ovog trodnevnog foruma održane su panel diskusije i prezentacije na kojima su predstavnici poslovne javnosti i predstavnici vlasti iz Bosne...
Read More
Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „SOLAR ENERGO BATISTA“ protiv tuženog Operatora za OIEiEK, donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja da sud Operatoru za OIEiEK naloži zaključenje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj cijeni za mikropostrojenje SE „Batista 1“. Ovom presudom Općinskog suda u Mostaru je još jednom potvrđeno...
Read More
Na svojoj trećoj sjednici, održanoj 19.05.2023. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na svojoj prvoj sjednici, održanoj 04.05.2023. godine, donijela zaključak kojim je ovlastila...
Read More
1 2 3 4 5