Novi Zakon o korištenju OIEiEK Saznajte više Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju OIEiEK Kontakt Saznajte više Operator za Članom 10. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije
i efikasne kogeneracije propisane su
Operatora za OIEiEK Saznajte više Nadležnosti

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Operator za OIEiEK

Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Misija

Misija Operatora za OIEiEK je kontinuirana institucionalna podrška učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje i otkupa električne energije…

Vizija

Operator za OIEiEK se vidi kao pouzdan partner svim učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije…

Finansiranje

Operator za OIEiEK se finansira dijelom iz naknada za podsticanje ostvarenih u skladu sa članom 22. Zakona i iz prihoda koje ostvari po osnovu izdavanja upravnih akata…

Elektroenergetska postrojenja

Pogledajte tabelu trenutnog stanja

Hodogram

Upute za pribavljanje dozvola

Operator za OIEiEK

Budite naš partner

Operator za OIEiEK prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju o ukupnoj električnoj energiji proizvedenoj u postrojenjima kvalifikovanih proizvođača i vidimo se kao pouzdan partner svim učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Izrada analiza. Otkup energije. Sklapanje ugovora.

Evidencija o ukupnoj električnoj energiji proizvedenoj u postrojenjima kvalifikovanih proizvođača.
Zaključivanje predugovora za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama.
Prikupljanje naknade za podsticanje od snabdjevača i kvalifikovanih kupaca električne energije.

Operator za OIEiEK - Vaš pouzdan partner

Operator za OIEiEK se vidi kao pouzdan partner svim učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, čiji rad definisan strateškim smjernicama Parlamenta i Vlade Federacije BiH je društveno koristan, odgovoran i međunarodno prepoznatljiv u domenu svojih nadležnosti.

Misija Operatora za OIEiEK je kontinuirana institucionalna podrška učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na ostvarenju definisanih obavezujućih ciljeva udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj postrošnji energije u Federaciji BiH.

Osnivač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Operator za OIEiEK je upisan u sudski registar Općinskog suda u Mostaru pod brojem MBS: 58-05-0002-14