Tabela trenutnog stanja

Tabela trenutnog stanja

Tabela sadrži zbirne podatke o svim izgrađenim i na mrežu priključenim postrojenjima koja električnu energiju proizvode iz obnovljivih izvora energije. Tabela će se ažurirati mjesečno.