Registar projekata

Jedinstvena evidencija o projektima OIEiEK

Registar projekata je jedinstvena evidencija o projektima OIEiEK, koju vodi Operator za OIEiEK  kojim su obuhvaćeni:
1) projekti u fazi ispitivanja;
2) projekti u izgradnji;
3) izgrađena postrojenja;
4) napušteni projekti.

U skladu sa članom 7. stav (3) Zakona, Operator za OIEiEK sačinio je Uputstvo o vođenju i ažuriranju Registra projekata OIEiEK (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 80/14), te je tekst istoga dostavio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na odobrenje, koji je i odobren, dana 15.09.2014. godine.

Uvid u Registar projekata je javan i dostupan je u prostorijama i na internet stranici Operatora za OIEiEK. Upis u Registar, u svim fazama projekta, je zakonska obaveza nosioca projekta.

Objavljeno 08.11.2023. godine