Kontaktirajte nas

Telefon i fax

Adresa

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu/učinkovitu kogeneraciju
Adema Buća 34, 88000 Mostar

Popunite kontakt obrazac

  Osnivač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

  Operator za OIEiEK je upisan u sudski registar Općinskog suda u Mostaru pod brojem MBS: 58-05-0002-14

  JIB: 4227816850001
  PDV: 227816850001

  Union banka d.d. Sarajevo
  Žiroračun: 1020010000018792
  Žiroračun: 1020010000020053

  Organi Operatora za OIEiEK

  Uprava:
  – Edim Memić, Direktor

  Upravni odbor:
  – Frano Glavaš, predsjednik Upravnog odbora
  – Ramiz Kikanović, član Upravnog odbora
  – Sadin Pačavar, član Upravnog odbora