Registar garancija porijekla

Garancija porijekla električne energije znači ispravu u elektronskoj ili pisanoj formi kojom se krajnjem korisniku potvrđuje da je dati udio ili količina električne energije proizvedena u postrojenju korištenjem obnovljivih izvora energije i da odgovara iznosu proizvedene električne energije od 1MWh.

Garancija porijekla električne energije se izdaje kvalifikovanim proizvođačima električne energije za svaki MWh proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora.

Garancija porijekla se izdaje na zahtjev kvalifikovanog proizvođača u svrhu dokazivanja snabdjevačima i krajnjim kupcima da je porijeklo električne energije koja je proizvedena u njihovim postrojenjima iz obnovljivih izvora energije.

Registar izdatih, prenesenih i poništenih garancija porijekla električne energije vodi Operator za OIEiEK, u elektronskom obliku.  Uvid u Registar garancije porijekla je javan i dostupan na web stranici Operatora.

 

Obavještenje za javnost o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancija porijekla električne energije.