Dokumenti

Obrasci, Strateški dokumenti, zakoni, akti i izvještaji

PODZAKONSKI AKTI

UREDBE

Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14)

ODLUKE

Odluka o načinu uplate i visini novčanog depozita ili dostave bankovne garancije naplative po pozivu koji su garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14)

Odluka o dinamici dostave podataka koji služe u svrhu utvrđivanja količina preuzimanja električne energije iz OIE (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/15)

Jedinične naknade

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/24).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 103/22).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/22).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/21)

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za četvrti kvartal 2020.godine.(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/20).

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne  energije iz OIEiEK za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/18)

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne  energije iz OIEiEK za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/17).

Garantovane cijene

Odluka o garantovanim cijenama iz 2023. godine – važeće 

Prilog 1 odluke. – važeći

Odluka o garantovanim cijenama iz 2021. godine

Prilog 1 odluke.

Odluka o garantovanim cijenama iz 2020. godine  – Prilog

Odluka o garantovanim cijenama iz 2018. godine   – Prilog (pdf)

Odluka o garantovanim cijenama iz 2017. godine   – Prilog (pdf)

Odluka o garantovanim cijenama iz 2015. godine   – Prilog (pdf)

Odluka o garantovanim cijenama iz 2014. godine

Referentne cijene

Odluka o referentnim cijenama iz 2021. godine – važeća

Odluka o referentnim cijenama iz 2020. godine

Odluka o referentnim cijenama iz 2018. godine

Odluka o referentnim cijenama iz 2015. godine

Odluka o referentnim cijenama iz 2014. godine

PRAVILNICI

Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/24)

Pravilnik o metodologiji utvrđivanja maksimalnih vrijednosti garantovanih otkupnih cijena, zamjenske tržišne cijene i graničnih vrijednosti fiksnih premija („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/24)

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije („Službene novine Federacije BiH“, br. 50/14 i 100/14)

Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/24)

Pravilnik o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe (proizvodnja prosumera) („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/24)

 

PROPISI EU

Ugovor o upostavi EZ

Akti Operatora za OIEiEK

Statut Operatora za OIEiEK

Statut Operatora za OIEiEK

Odluka o izmjenama Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/22).

Etički kodeks

Etički kodeks Operatora za OIEiEK

Dozvole za rad Operatora

Dozvola za rad (04.09.2016 – 03.09.2026.)
Početna dozvola za rad (04.09.2014 – 03.09.2016)

Zaštita povjerljivih informacija

Pravilnik io zaštiti povjerljivih informacija u Operatoru za OIEiEK

Javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama Operatora za OIEiEK
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Operatora za OIEiEK

Garancije porijekla

Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije
Pravilnik za prenos garancija porijekla za električnu energiju proizvedenu u postrojenju rivilegovanih proizvođača

Otkup – probni radi i referentna cijena

Procedure o postupanju po zahtjevima za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz oie iz postrojenja u probnom radu i ugovora o otkupu električne energije iz oie po referentnoj cijeni.
Procedure o izmjenama i dopunama Procedura o postupanju po zahtjevima za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu i ugovora o otkupu električne energije iz OIE po referentnoj cijeni.

Potencijalno privilegovani proizvođači i Privilegovani proizvođači

Interna pravila o podnošenju zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
Interna pravila o izmjenama i dopunama Internih pravila o podnošenju zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
Odluka o izmjenama i dopunama internih pravila.

Pravo na pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama Operatora za OIEiEK.
Index – registar informacija Operatora za OIEiEK.
Obrazac za pristup informacijama Operatora za OIEiEK.

Izvještaji Operatora za OIEiEK

2014. godina

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2014. godini.
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu za 2014. godinu

2015. godina

Izvještaj o radu Operatora za OIEiEK za 2015. godinu.
Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za 2015. godinu.
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2015. godinu.
Bilans stanja Operatora za OIEiEK.
Bilans uspjeha Operatora za OIEiEK.
Izvještaj o gotovinskim tokovima Operatora za OIEiEK.
Izvještaj o poslovanju Operatora za OIEiEK.
Izvještaj o reviziji.

2016. godina

2017. godina

2018. godina

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini.
Godišnji izvještaj  Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o radu za 2018. godinu.

2019. godina

Godišnji izvještaj Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o radu za 2019. godinu

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2019. godini.

        Prilog 1
        Prilog 2

2020. godina

Godišnji izvještaj Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o radu za 2020. godinu.

Zaključak Vlade Federacije BiH V. broj: 398/2021 od 11.03.2021. godine.

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2020. godini.

        Prilog 1
        Prilog 2

2021. godina

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2021. godini.

Prilog – JP EP HZHB D.D. MOSTAR
Prilog – JP EP BIH D.D. – SARAJEVO

Godišnji izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu

Prilog 1 ; Prilog 2 ; Prilog 3 ; Prilog 4;

Komplet financijskih izvještaja za 2021. godinu.

2022. godina

Polugodišnji Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2022. godini.

Prilozi Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2022. godini.

Izvještaj o radu Operatora za OIEiEK za 2022. godinu.

Odluke operatora za OIEiEK