Naknada za podsticanje

Značenje funkcije Operatora za OIEiEK

Naknada za podsticanje

Sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i  efikasne kogeneracije obezbjeđuju se iz naknade za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK  koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji BiH. Svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH su, u skladu sa Zakonom, obavezni da plaćaju naknadu za podsticanje.

Na svojoj 344. sjednici, održanoj 22.12.2022. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odlukom je utvrđen ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2023. godini i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu u skladu sa odredbama Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14), Odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odluka Regulatorne komisije za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2023. godini utvrđen je u visini od 7.326.534,15 KM, dok je jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2023. godinu utvrđen u visini od 0,0012 KM/kWh, bez PDV-a.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

  • isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,
  • pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,
  • plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OlEiEK.

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 103/22 od 28.12.2022. godine, i stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 103/22).