Day

August 22, 2022
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: Nacrt Zakona), te zadužio predlagača da organizuje i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona u trajanju od 45 dana. S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i...
Read More