Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije upućen u javnu raspravu

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: Nacrt Zakona), te zadužio predlagača da organizuje i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona u trajanju od 45 dana.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije organizuje javnu raspravu na Nacrt Zakona, te će u razmatranje uzeti pisane komentare dostavljene na adresu ministarstva (Alekse Šantića b.b., 88000 Mostar) ili putem elektronske pošte na adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba najkasnije do 05.09.2022. godine.

Cilj ovog zakona je promovisanje i regulisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK.

Kako je Vlada Federacije BiH ranije saopštila Nacrtom Zakona utvrđene su vrste postrojenja prema tehnologiji i klasifikacija prema snazi postrojenja, nastavak rada Operatora za OIEiEK prema odredbama novog zakona, garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIEiEK, potom tehnološke kvote i obim aukcija, te podsticajne mjere za korištenje OIE, postupak aukcija,  kao i transparentnost i informisanje javnosti. Također, utvrđeni su garantovane otkupne cijene i premije, otkup električne energije, proizvodnja za vlastite potrebe, zajednice obnovljive energije, priključak na mrežu i balansiranje, izgradnja postrojenja, upravni nadzor, regulatorno nadgledanje i inspekcija, kao i kaznene, prelazne i završne odredbe.

Kako je ranije obrazloženo od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, više je razloga za izradu i donošenje novog zakona kojim će biti uređen novi sistem podsticaja za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH.  Među njima su usklađivanje s pravnom stečevinom Evropske unije i Energetske zajednice, unapređenje pravnog okvira u sektoru obnovljivih izvora energije i preciznije definisanje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika u novom sistemu podsticaja, zatim unapređenje pravnog okvira za efikasno provođenje novog sistema podsticaja, uvođenje novog načina podsticanja putem FIT (za mala postrojenja) i FIP (za velika postrojenja) aukcija, kao i uvođenje novih kategorija učesnika koji koriste obnovljive izvore energije (prosumeri i zajednice obnovljive energije).

Pored Nacrta Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Parlament Federacije BiH je prihvatio i Nacrt Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH i Nacrt Zakona o električnoj energiji Federacije BiH.

Nacrti zakona, kao i termini održavanja javnih rasprava po istima, dostupni su na internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i iste je moguće preuzeti na sljedećem linku: https://fmeri.gov.ba/vijesti/posts/2022/august/javna-rasprava-o-setu-zakona-iz-nadleznosti-sektora-energije/.