Zaključak Vlade Federacije BiH

Operator za OIEiEK formira Komisiju za provedbu revizije svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donijela Zaključak kojim je, između ostalog, zadužila Operatora za OIEiEK da izvrši reviziju/poništavanje svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja.

Postupajući po obavezama proisteklim iz Zaključka Vlade Federacije BiH, Operator za OIEiEK će formirati Komisiju za provedbu revizije svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja. Zadatak Komisije će biti da utvrdi kojim je proizvođačima Operator za OIEiEK izdavao rješenja o statusu mikroproizvođača, pregled spisa tih predmeta, te nakon utvrđenih činjenica Komisija dati mišljenje o osnovanosti izdatih rješenja.

Za gore navedenu Komisiju Operator za OIEiEK je odredio svoje članove, a uzimajući u obzir da rad i poslovanje Operatora za OIEiEK nadziru i regulišu Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svojih nadležnosti, to je Operator za OIEiEK istima uputio zahtjev da ispred svojih institucija imenuju po dva člana u pomenutu Komisiju.

Po utvrđivanju činjenica od strane Komisije, Operator za OIEiEK će o istima informisati Vladu Federacije BiH,  a nakon toga i javnost putem svoje internet stranice.