Zaključak Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 463/2022 od 07.04.2022. godine

Vlada Federacije BiH je na svojoj 330. sjednici, održanoj 08.09.2022. godine, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 463/2022 od 07.04.2022. godine, kojim je Operator za OIEiEK zadužen, između ostalog, da izvrši reviziju/poništavanje svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja.

Postupajući po obavezama proisteklim iz, gore navedenog, Zaključka Operator za OIEiEK je formirao Komisiju za provedbu revizije svih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja, te je Izvještaj o radu Komisije dostavio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Shodno gore navedenom, Vlada Federacije BiH je na svojoj 330. sjednici, donijela Zaključak V. broj: 1328/2022 od 08.09.2022. godine, kojim je zadužila Operatora za OIEiEK da Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije, u roku od 15 dana, dostavi sva Rješenja o statusu mikroproizvođača koja je donio Operator za OIEiEK, kao i da Izvještaj Komisije dostavi Finansijskoj policiji Federacije BiH, dok je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da Informaciju sa zaprimljenim Rješenjima o statusu mikroproizvođača, koja je donio Operator za OIEiEK, dostavi Finansijskoj policiji Federacije BiH na nadležno postupanje.

Vlada Federacije BiH je zadužila Finansijsku policiju Federacije BiH da u okviru svojih nadležnosti utvrdi da li postoji osnovana sumnja o počinjenju krivičnog djela, te eventualno informaciju o istom proslijedi nadležnom tužilaštvu, Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo pravde zaduženi su da Vladi Federacije BiH predlože odgovarajuće rješenje u vezi problematike izdatih rješanja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača, čiju će eventualnu ralizaciju provesti Operator za OIEiEK.

Zaključak Vlade Federacije BiH V.broj: 1328/2022 od 08.09.2022. godine