Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Na svojoj trećoj sjednici, održanoj 19.05.2023. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na svojoj prvoj sjednici, održanoj 04.05.2023. godine, donijela zaključak kojim je ovlastila premijera Federacije BiH da povuče iz parlamentarne procedure  prijedloge zakona i druge akte (među kojima je i Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije), a federalne ministre zadužila da se u roku od 15 dana očituju o daljem statusu ovih zakona i akata.

Kako je saopšteno iz Vlade Federacije BiH, uvažavajući činjenicu da su dostavljeni određeni komentari na tekst prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije iz mjeseca decembra 2022. godine, resorno federalno ministarstvo je organizovalo radni sastanak svih relevantnih institucija u energetskom sektoru, kako bi se razmotrili komentari, te napravile određene promjene, a s ciljem dobijanja što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.

Cilj ovog Zakona je promovisanje i regulisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Kako je ranije obrazloženo od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, više je razloga za izradu i donošenje novog zakona kojim će biti uređen novi sistem podsticaja za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH.  Među njima su usklađivanje s pravnom stečevinom Evropske unije i Energetske zajednice, unapređenje pravnog okvira u sektoru obnovljivih izvora energije i preciznije definisanje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika u novom sistemu podsticaja, zatim unapređenje pravnog okvira za efikasno provođenje novog sistema podsticaja, uvođenje novog načina podsticanja putem FIT (za mala postrojenja) i FIP (za velika postrojenja) aukcija, kao i uvođenje novih kategorija učesnika koji koriste obnovljive izvore energije (prosumeri i zajednice obnovljive energije).