VELIKI USPJEH OPERATORA ZA OIEIEK:  Zaključeno 120 Ugovora o otkupu električne energije iz OIE

U periodu primjene Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH, odnosno od juna do septembra 2022. godine, Operator za OIEiEK je zaključio ukupno 120 ugovora o otkupu električne energije. Od ukupnog broja skopljenih ugovora, 76 ugovora je zaključeno u mjesecu julu, dok su 44 ugovora zaključena u septembru 2022. godine. Ukupna instalisana snaga postrojenja za koja su zaključeni ugovori iznosi 10,216MW, dok očekivana proizvodnja iz ovih postrojenja iznosi 15.324,750 MWh.

„Potpisani ugovori odnose se na postrojenja primarnih izvora solarne energije, hidroenergije i energije biogasa od kojih Operator za OIEiEK vrši otkup po referentnim otkupnim cijenama. Zahvaljući povećanju obavezujućih ciljeva za korištenje OIE, od mjeseca juna, došlo je do povećanja broja priključenih elektrana na elektroenergetsku mrežu, a time i povećanja udjela OIE u ukupnoj proizvodnji električne energije“, izjavio je direktor Operatora za OIEiEK, Edim Memić.

Iako je istekom Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH, Operatoru za OIEiEK onemogućeno sklapanje ugovora o otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama, Operator za OIEiEK bilježi veliku zainteresiranost investitora za ulaganje u sektor obnovljivih izvora energije.

„Povećanom interesu za ulaganje u ovaj sektor doprinosi svakako i najava novog zakona, a time i najava uspostava sistema prosumera, što će omogućiti građanima i privatnim kompanijama da uz status potrošača steknu i status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije“, ističe Memić.

Pozitivno poslovanje Operatora za OIEiEK, kao i pozitivan trend ulaganja u obnovljive izvore energije, iskazani su polugodišnjim Izvještajem o radu Operatora za OIEiEK koji je, na prijedlog Direktora, usvojio Upravni odbor Operatora za OIEiEK, čime je ispunjena zakonska obaveza Operatora za OIEiEK.

„U prvih šest mjeseci 2022. godine u Federaciji BiH je proizvedeno ukupno 242.785 GWh električne energije iz obnovljivih izvora energije, iz ukupno 414 postrojenja priključenih na elektroenergetsku mrežu, što je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u odnosu na 2019. i 2020. godinu“, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Operatora za OIEiEK, Frano Glavaš.

Prema podacima Operatora za OIEiEK, u prvoj polovici 2022. godine, zabilježen je i povećan interes kvalifikovanih proizvođača za izdavanje garancija porijekla električne energije u svrhu dokazivanja snabdjevačima i krajnjim kupcima da je porijeklo električne energije koja je proizvedena u njihovim postrojenjima iz obnovljivih izvora energije.

„Jedan od stimulansa za kvalifikovane proizvođače, a koji nisu ostvarili pravo na otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama, svakako su garancije porijekla koje istima omogućavaju lakšu prodaju električne energije na otvorenom tržištu električne energije, gdje je potražnja za „zelenom energijom“ u stalnom porastu“, zaključuje Memić.