Tag

Odluka o referentnim cijenama
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK je, na 22. sjednici koja je održana 11.11.2021. godine, donijela Odluku o referentnoj cijeni električne energije, po kojoj referentna cijena iznosi 0,125953 KM/kWh (12,5953 feninga/kWh). Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.03.2022. godine.  Danom početka primjene nove odluke prestaje primjena liothyronine (t3)...
Read More