Tag

naknada
Vlada Federacije BiH donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu Na svojoj 344. sjednici, održanoj 22.12.2022. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije...
Read More