Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 82/23 od 25.10.2023. godine je objavljen novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Zakon) koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.09.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 31.07.2023. godine. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a primjenjivati će se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu istog.

Cilj Zakona je promovisanje i regulisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK), kao i upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE) u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK.

U skladu s odredbama novog Zakona Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) nastavlja djelovati kao administrator sistema podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao što je, trenutno važećim, Zakonom i uspostavljen.

S ciljem ispunjenja obaveza proisteklih iz člana 64. stav (4) novog Zakona, Operator za OIEiEK je imenovao Radnu grupu za izradu podzakonskih akata koji će omogućiti provedbu odredbi novog Zakona.

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23)