Radni sastanci s predstavnicima kantonalnih ministarstava

S ciljem upoznavanja kantonalnih ministarstava s odredbama novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23)  i planom izrade podzakonskih akata iz svoje nadležnosti, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) trenutno provodi aktivnosti na održavanju sastanaka s predstavnicima kantonalnih ministarstva za socijalna pitanja i kantonalnih ministarstava nadležnih za građenje.

Postupajući po zakonskim obavezama na kreiranju Programa o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstava i ugradnje socijalnog aspekta u isti, Operator za OIEiEK je održao sastanke s predstavnicima ministarstava za socijalna pitanja Zapadnohercegovačkog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok će u prvoj polovici mjeseca aprila biti održani i sastanci s predstavnicima ovih ministarstava Posavskog kantona i Unsko-sanskog kantona. Na već održanim sastancima usaglašena je zajednička saradnja i spremnost ka  definisanju kriterija koji se odnose na socijalni aspekt, a čija provedba će doprinijeti početku institucionalne pravedne energetske tranzicije.

Također, s ciljem razmjene informacija o najčešćim preprekama prilikom izgradnje prosumerskih postrojenja  i mogućnostima njihovog uklanjanja, predstavnici Operatora za OIEiEK razgovarali su s ministrom gospodarstva, rada i prostornog uređenja Posavskog kantona Dragutinom Živkovićem. Na sastanku je postignut visok procenat saglasnosti o potrebi ukidanja dozvola i saglasnosti iz građevinskog sektora, što će doprinijeti bržem razvoju građanske energije. Po ovom pitanju, Operator za OIEiEK je uputio inicijative za održavanje sastanaka i s predstavnicima ministarstava nadležnih za građenje u Bosansko-podrinjskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu 10.

Učesnici održanih sastanaka su zajedničkog stava da je edukacija građana, ali i predstavnika lokalnih zajednica i medija, ključna u prepoznavanju koristi od ulaganja u izgradnju prosumerskih postrojenja, te će Operator za OIEiEK u narednom periodu aktivno provoditi kampanju informisanja javnosti kako bi informacije o korištenju OIEiEK blagovremeno stigle do svih zainteresiranih strana u Federaciji Bosne i Hercegovine.