Preliminarni rezultati istraživanja

GRAĐANI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ISKAZALI VELIKI INTERES ZA IZGRADNJU SOLARNIH ELEKTRANA – PROSUMERI

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) sačinio je presjek istraživanja zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri koje je pokrenuto 04. septembra 2023. godine. Preliminarni rezultati istraživanja pokazuju kako je interes anketiranih građana Federacije BiH za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri visok, jer je više od 97% građana Federacije BiH iskazalo interes za izgradnju pomenutih elektroenergetskih postrojenja.

U istraživanju je do 04. oktobra (10:00 sati), popunjevanjem elektronskog anketnog upitnika, sudjelovalo 304 ispitanika.

Elektronski anketni upitnik sastoji se od ukupno devet pitanja, koja se odnose na stavove građana o izgradnji solarnih elektrana – prosumeri, i jednokratnoj finansijskoj potpori-subvenciji za izgradnju solarnih elektrana–prosumeri, kao i stavovima građana o stupnju informisanosti građana o procedurama ulaganja u izgradnju ovih postrojenja, te stavovima istih o preprekama za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri.

Tako je 99,3% ispitanika odlučno za izgradnju solarne elektrane-prosumer ukoliko bi im se obezbijedila jednokratna finansijska potpora-subvencija u određenom procentualnom iznosu vrijednosti investicije. Po mišljenju anketiranih građana prosjek od 50% iznosa potpore (od ukupne vrijedosti inevesticije) je dovoljan kako bi se odlučili za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja. No, ipak 0,7% ispitanika se ne bi odlučilo za izgradnju solarne elektrane – prosumer niti ukoliko im se obezbijedi jednokratna finansijska potpora- subvencija.

Kao najveće prepreke za ulaganje anketiranih građana u izgradnju solarnih elektrana –prosumeri ispitanici su istakli neusvojenu zakonsku i podzakonsku regulativu, nedostatak finansijskih sredstava, kao i nejasne i komplikovane procedure za ishođenje potrebnih dozvola, te dug proces postupanja relevantnih institucija po zahtjevima istih. Pored navedenog, anketirani građani su stava da vlada nizak nivo informisanosti o procedurama ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, odnosno o benefitima ulaganja u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Podsjećamo, Operator za OIEiEK će istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri provoditi do 31. decembra 2023. godine, dok će rezultate istog koristiti za što pravednije kreiranje podzakonskih propisa koji se odnose na jednokratno sufinansiranje izgradnje prosumerskih postrojenja u skladu s odredbama novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Ovim putem upućujemo poziv građanima Federacije BiH, a koji to već nisu učinili, da budu dio ovog istraživanja popunjavanjem anketnog upitnika na interet stranici Operatora za OIEiEK: (https://www.oieiek.ba/operator-za-oieiek-pokrece-istrazivanje-o-zainteresiranosti-gradana-federacije-bih-za-potencijalna-ulaganja-u-izgradnju-solarnih-elektrana-prosumeri/).

Preliminarne rezultate istraživanja možete preuzeti na sljedećem linku:

Izvještaj o sačinjenom presjeku rezultata istraživanja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri