Postrojenja

Registar projekata

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Sjedište Operatora za OIEiEK je u Mostaru

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju uspostavljen je Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.