Operator za OIEiEK pokrenuo istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije BiH za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) pokrenuo je istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, koje će provoditi elektronskim anketnim upitnikom u periodu od 04. septembra do 31. decembra 2023. godine.

Kako smo već ranije informisali javnost prijedlog novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji BiH uvodi novu kategoriju učesnika na tržištu električne energije – prosumer (proizvođač-potrošač električne energije iz OIE). Po stupanju na snagu novog Zakona, Operator za OIEiEK preuzima obaveze da u roku od šest mjeseci provede postupak izrade podzakonskih akata, među kojima su i Program informisanja javnosti o procedurama koje se provode u postupku ishodovanja dozvola i dobijanja statusa prosumera i Program o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstava.

Ovo anketno ispitivanje građana Federacije BiH ima za cilj prikupiti podatke o interesu za ulaganje u izgradnju, odnosno stavovima građana o jednokratnoj finansijskoj potpori za izgradju solarnih elektrana – prosumeri, kao i preprekama za ulaganje u isto.

Anketni upitnik je anoniman, što znači da Operator za OIEiEK neće obrađivati lične podatke ispitanika. Rezultate ove ankete Operator za OIEiEK će koristiti za određivanje što pravednijeg postotka jednokratnog sufinansiranja izgradnje prosumerskih postrojenja iz kategorije domaćinstva, kao i program informisanja javnosti.

Mišljenje građana Federacije BiH nam je od ključne važnosti, posebno iz razloga što su upravo građani Federacije BiH ključni učesnici u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz OIE. Smatramo da ćemo uključivanjem građana Federacije BiH u ovo istraživanje doprinijeti što pravednijem donošenju podzakonskih propisa koji se odnose na jednokratno sufinansiranje izgradnje prosumerskih postrojenja, a time biti i na korak bliže dekarbonizaciji i demokratizaciji energetskog sektora u Federaciji BiH/BiH. Stoga, molimo građane Federacije BiH da budu dio ovog istraživanja, popunjavanjem anketnog upitnika.

Anketni upitnik dostupan je na sljedećoj poveznici :

Anketni upitnik: Istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri