Održana javna rasprava na Nacrt Pravilnika

Operator za OIEiEK produžio rok za dostavu komentara na Nacrt Pravilnika

U organizaciji Operatora za OIEiEK danas je, u konferencijskoj Sali Gradske vijećnice Grada Mostara, održana Javna rasprava na Nacrt Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje.

Cilj donošenja ovog Pravilnika je utvrđivanje načina raspodjele troška balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače s kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije, utvrđivanje udjela troška balansiranja koji će se plaćati sredstvima prikupljenih iz naknada za poticanje, i pravednomsufinansiranje troška balansiranja subjektima iz ovog pravilnika, koji su dužni plaćati troškove balansiranja, povećavanje kvaliteta planiranja proizvodnje iz OIEiEK.

Ovim Pravilnikom uređuje se: metodologija za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače sa kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije, kao i udio troškova balansiranja koji će se plaćati sredstvima iz prikupljenih naknada za podsticanje.

U javnoj raspravi su učestvovali predstavnici Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar, Međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i predstavnici proizvođača električne energije iz OIE s kojima Operator za OIEiEK ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije iz OIE.

Uslijed velikog interesa javnosti na predmetni Nacrt Pravilnika, Operator za OIEiEK je produžio rok za dostavu komentara na Nacrt Pravilnika, i iste je moguće dostaviti pismenim putem na adresu Operatora za OIEiEK, kao i elektronskim putem na e-mail adresu: kontakt@oieiek.ba, najkasnije do 24.12.2021. godine.

Naredni koraci Operator za OIEiEK će izvršiti analizu svih zaprimljenih komentara (usmenih i pismenih) na Nacrt Pravilnika, te utvrditi opravdanost istih. Na Pravilnik saglasnost daju Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti. Nakon dobivanja saglasnosti Pravilnik se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“.