Balansiranje

Članom 28. stav (6) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13, 5/14) propisano je da će Operator za OIEiEK posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje. Saglasnost na ovaj Pravilnik daju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Cilj donošenja ovog Pravilnika je:

  1. a) utvrđivanje kriterija i načina raspodjele troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače sa kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije,
  2. b) utvrđivanje udjela troškova balansiranja koji će se plaćati sredstvima prikupljenih iz naknada za poticanje,
  3. c) regulisanje odgovornosti proizvođača iz OIEiEK za odstupanje između ostvarene i planirane proizvodnje,
  4. d) pravedno alociranje troškova balansiranja na subjekte iz ovog Pravilnika, koji su dužni plaćati troškove balansiranja;
  5. e) povećavanje kvaliteta planiranja proizvodnje iz OIEiEK.

Donošenjem Pravilnika urediti će se metodologija za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače sa kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije, kao i udio troškova balansiranja koji će se plaćati sredstvima iz prikupljenih naknada za podsticanje.

Obavještenje za javnost o održavanju javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje

Odluka o stavljanju van snage Nacrta Pravilinika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje broj: 01-2165/21 od 26.11.2021. godine.