Odluka Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu

Na svojoj 25. sjednici, održanoj 09.01.2024. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odlukom je utvrđen ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2024. godini i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2024. godini utvrđen je u visini od7.669.361,53 KM, dok je jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2024. godinu utvrđen u visini od 0,0012 KM/kWh, bez PDV-a.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

  • isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,
  • pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,
  • plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OlEiEK
  • sufinansiranje izgradnje prosumerskih postrojenja.

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 3/24 od 12.01.2024. godine, i stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/24).