Obavještenje

Operator za OIEiEK obavještava sva zainteresirana lica kako je, zbog pojave bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2 među radnicima Operatora za OIEiEK,  a s ciljem sprječavanja dalje transmisije virusa SARS-CoV-2 među radnicima, u Operatoru za OIEiEK organiziran rad od kuće, dok je radno vrijeme protokola Operatora za OIEiEK ograničeno i traje od 08:00 -12:00 sati.

Molimo zainteresirana lica da sve upite dostavljaju putem faxana broj: 036/281-031 i elektronske pošte na e-mail adresu kontakt@oieiek.ba, kao i da podneske dostavljaju isključivo putem pošte na adresu Operatora za OIEiEK.

Zahvaljujemo na razumijevanju.