Obavještenje za proizvođače

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 05.05.20202. godine, donio Odluku kojom se stavlja van snage Odluka Upravnog odbora Operatora za OIEiEK broj: 01-1689/21 od 10.09.2021. godine, a kojom je utvrđeno pravo na povrat administrativne naknade za obradu zahtjeva u 2021. godini podnosiocima kojima je Operator za OIEiEK zaključkom odbacio zahtjev jer nema uslova za pokretanje postupka.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja.

Odluka broj: 01-1689-1/21 od 05.05.2022. godine.