Obavještenje za javnost

Uslijed povećanog broja upita vezanih za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije, Operator za OIEiEK obavještava sva zainteresirana lica da je Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 94/18) (u daljnjem tekstu: APOEF) istekao dana 31.12.2020. godine.

APOEF je do 2020. godine definisao indikativne ciljeve proizvodnje električne energije iz OIE u postojećim i novim proizvodnim kapacitetima, procjenu ukupnog doprinosa (instalirani kapaciteti, bruto proizvodnje električne energije) koji se očekuje od svake tehnologije za proizvodnju obnovljive energije za ispunjenje okvirnih ciljeva do 2020. godine, za udjele energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u periodu 2010. – 2020. godina, te pregled proizvodnje električne energije iz OIE koji će se poticati do 2020. godine.

S tim u vezi, Operator za OIEiEK kao institucija koja je zadužena za provedbu APOEF-a, prilikom rješavanja zahtjeva iz svoje nadležnosti, nije u mogućnosti dodjeljivati dinamičke kvote, odnosno obavezujuće kvote, definisane Tabelama 10., 10a i 10b APOEF-a.

Uprava Operatora za OIEiEK provodi detaljne aktivnosti na konsultacijama s nadležnim tijelima u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem što skorijeg donošenja planskih dokumenata za korištenje OIE za period 2021.- 2030. godina u Bosni i Hercegovini/Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Također, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provodi aktivnosti na donošenju Prijedloga novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kojim će se uvesti novi modeli i šeme poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, a u kontekstu važećih evropskih direktiva koje regulišu tržište, proizvodnju i poticanje električne energije iz OIE, kao i primjene novih tehnologija.

Postupajući u skladu sa članom 32. Zakona, Operator za OIEiEK će putem svoje internet stranice blagovremeno informisati javnost o svim relevantnim informacijama iz svoje nadležnosti, kako bi iste stigle do svih zainteresiranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Molimo za razumijevanje.