Obavještenje za proizvođače

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela Odluku o utvrđivanju uslova za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Dana, 15.03.2022. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo utvrdila je uslove za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije, a koji se nalaze na područuju djelovanja Operatora distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, koji nemaju potpisan Ugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK, ili drugim snabdjevačem, a sve u cilju stvaranja poslovnih odnosa od obostranog interesa.

S tim u vezi, Operator za OIEiEK obavještava proizvođače električne energije iz OIE sa distributivnog područja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, a koji nemaju sklopljen Ugovor o otkupu električne energije iz OIE  sa Operatorom za OIEiEK, da imaju mogućnost podnijeti zahtjev JP Elektroprivredi BiH d.d. – Sarajevo s ciljem sklapanja Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa.

Cijena po kojoj će JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo plaćati nabavljenu električnu energiju od ove vrste proizvođača utvrđuje se u iznosu od 10,80 F/kWh.

Odluka o utvrđivanju uslova za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije, broj: U-01-7590-1/22-171/12 od 15.03.2022. godine.