Obavijest za podnosioce zahtjeva za otkup električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 47/22 od 15.06.2022. godine i stupila je na snagu dana 16.06.2022. godine.

U skladu sa tačkom V. Odluke postrojenja iz obnovljivih izvora energije u probnom radu imaju pravo na otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni.

Shodno gore navedenom, a postupajući po zaprimljenim zahtjevima za otkup električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu, Operator za OIEiEK obavještava podnosioce pomenutih zahtjeva kako je u toku provođenje aktivnosti na sačinjavanju Rješenja i Ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu.

Potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu bit će održano u sjedištu Operatora za OIEiEK (Adema Buća 34, Mostar) u periodu od 12.07.-14.07.2022. godine.

Spisak podnosioca zahtjeva s definisanim terminima potpisivanja Ugovora možete preuzeti ovdje.

Zahvaljujemo na razumijevanju.