Obavijest za mikroproizvođače

U vezi povećanog broja upita upućenih Operatoru za OIEiEK od strane mikroproizvođača, a koji se odnose na dezinformacije, nenadležnih lica za sprovedbu Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14) (u daljnjem tekstu: APOEF), o otkupu električne energije iz OIE iz mikropostrojenja po garantovanim otkupnim cijenama,

Operator za OIEiEK objavljuje sljedeće:
U skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 05/14), APOEF-om, mišljenjem Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, mišljenjem Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora Operatora za OIEiEK, mikroproizvođači podliježu obavezi podnošenja zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz OIE, odnosno isti podliježu provjeri raspoloživosti dinamičkih kvota kao jednog od kriterija koje postrojenje mora zadovoljiti kako bi i dobili traženi status.

Nadalje, budući da je Operator za OIEiEK jedina institucija nadležna za sprovedbu APOEF-a, molimo Vas da se o svim pitanjima vezanim za mikroprostrojenja, te dinamičkim kvotama za solarnu energiju obratite isključivo Operatoru za OIEiEK.

Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Mišljenje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zaključak Upravnog odbora Operatora za OIEiEK.