Obavijest o terminima potpisivanja Ugovora o otkupu električne energije iz OIE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 47/22 od 15.06.2022. godine i stupila je na snagu dana 16.06.2022. godine.

U skladu sa tačkom V. Odluke, kvalifikovani proizvođači koji nisu stekli status privilegovanog proizvođača i kvalifikovani proizvođači kojima je istekao status privilegovanog proizvođača, ukoliko je njihova proizvodnja uvrštena u obavezujuće ciljeve utvrđene tačkom II. pomenute Odluke, te postrojenja iz obnovljivih izvora energije u probnom radu, imaju pravo na otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni.

Shodno gore navedenom, a postupajući po zaprimljenim zahtjevima za otkup električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu, kao i zahtjevima za otkup električne energije iz OIE po referentnim cijenama, Operator za OIEiEK obavještava podnosioce pomenutih zahtjeva, da će potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu, odnosno Ugovora o otkupu električne energije po referentnim cijenama biti održano u sjedištu Operatora za OIEiEK (Adema Buća 34, Mostar) u ponedjeljak, 26.09.2022. godine u terminu od 10:00-15:00 sati.

Spisak podnosioca zahtjeva koji su stekli pravo potpisivanja Ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu, odnosno Ugovora o otkupu električne energije po referentnim cijenama dostupan je na sljedećim linkovima:

Zahvaljujemo na razumijevanju.