Obavijest o promjeni e-mail domene Operatora za OIEiEK

Dana, 01.12.2021. godine Operator za OIEiEK je zvanično u rad pustio svoju novu internet stranicu (www.oieiek.ba), čime je došlo i do promjene domene Operatora za OIEiEK, a time i prelaska na novi e-mail sistem. Umjesto dosadašnjih email adresa oblika @operatoroieiek.ba, prešli smo na oblik @oieiek.ba. Operator za OIEiEK je o navedenom blagovremno informisao ključne javnosti.

S ciljem osiguranja neometanog komuniciranja s ključnim javnostima, Operator za OIEiEK je prethodnu domenu (@operatoroieiek.ba) imao u zakupu do 01.07.2023. godine.

Od dana 01.07.2023. godine domena @operatoroieiek.ba više nije aktivna, te ovim obavještavamo javnost i stranke da buduća obavještenja za Operator za OIEiEK dostavljaju na zvanični e-mail Operatora za OIEiEK koji glasi: kontakt@oieiek.ba.

Nadalje, u cilju ubrzanja procesa obrade podataka i pojednostavljenja procesa slanja izvještaja, Operator za OIEiEK obavještava proizvođače električne energije s kojima ima sklopljen Ugovor o otkupu električne energije, da planove proizvodnje i izvještaje o ostvarenoj proizvodnji u elektranama, mogu slati u elektronskoj formi na e-mail adresu: izvjestaji@oieiek.ba. Pomenute izvještaje nije potrebno dostavljati putem pošte na adresu Operatora za OIEiEK. Upute za navedeno izvještavanje dostupne su na sljedećem linku: https://www.oieiek.ba/izvjestavanje/.

Također, s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije s proizvođačima električne energije s kojima ima sklopljen Ugovor o otkupu električne energije, Operator za OIEiEK je kreirao novu e-mail adresu namijenjenu isključivo za dostavu faktura o isporučenoj električnoj energiji.

S tim u vezi, Operator za OIEiEK obavještava proizvođače da za isporučenu električnu energiju Operatoru za OIEiEK dostavljaju fakture i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja elektronskim putem na  e-mail adresu: fakture@oieiek.ba, kao i originale istih putem pošte na adresu Operatora za OIEiEK (Adema Buća br. 34, Mostar) uz puno poštivanje obaveza proisteklih iz člana 7. stav (1) Ugovora o otkupu električne energije.

Zahvaljujemo na razumijevanju.