Obavijest o nemogućnosti dodjeljivanja statusa potencijalno privilegovanog/privilegovanog proizvođača električne energije iz OIE nakon 31.12.2020. godine

Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 94/18) (u daljnjem tekstu: APOEF) je do 2020. godine definisao indikativne ciljeve proizvodnje električne energije iz OIE u postojećim i novim proizvodnim kapacitetima, procjenu ukupnog doprinosa (instalirani kapaciteti, bruto proizvodnje električne energije) koji se očekuje od svake tehnologije za proizvodnju obnovljive energije za ispunjenje okvirnih ciljeva do 2020. godine, za udjele energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u periodu 2010. – 2020. godina, te pregled proizvodnje električne energije iz OIE koji će se poticati do 2020. godine.

Kao institucija koja je zadužena za provedbu APOEF-a, Operator za OIEiEK prilikom rješavanja zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača/privilegovanog proizvođača, istekom APOEF-a ( član 4. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije) nije u mogućnosti dodjeljivati dinamičke kvote, odnosno dodjeljivati status potencijalno privilegovanog proizvođača/privilegovanog proizvođača, po zahtjevima pristiglim nakon 31.12.2020. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provodi završne aktivnosti na donošenju novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kojim će se uvesti novi modeli i šeme kroz koje će se podsticati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, a u kontekstu novih evropskih trendova i razvoja novih tehnologija.

Također, provode se i aktivnosti izrade planskih dokumenata za korištenje OIE za period 2021.- 2030. godina u Bosni i Hercegovini/Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.