Hodogram

Operator za OIEiEK je sačinio Hodogram za pribavljanje dozvola do zaključenja ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja OIEiEK s ciljem boljeg razumijevanja koraka koje mora poduzeti investitor i dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjeve iz nadležnosti Operatora za OIEiEK.

Hodogram