Energetski samit 2022

U Neumu je od 23. marta do 25. marta 2022. godine održan šesti Energetski samit na kojem su učesnici razgovarali o reformi energetskog sektora i putu Bosne i Hercegovine u tranziciji ka čistoj energiji

Bosna i Hercegovina mora ubrzati energetsku tranziciju od upotrebe fosilnih goriva ka obnovljivim izvorima energije, zaključak je šestog Energetskog samita koji je održan u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA), Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), EU Delegacije u Bosni i Hercegovini, Njemačke razvojne agencije GIZ i Britanske ambasade Sarajevo.

Na ovom trodnevnom događaju, koji je okupio više od 500 domaćih, regionalnih i međunarodnih aktera, održano je šest panel diskusija na teme dekarbonizacije, sigurnosti snabdjevanja prirodnim gasom i električnom energijom, stanju i promjenama na tržištu energenata, ulozi žena u energetskom sektoru i energetskoj održivosti.

Učesnici su se složili da je za dekarbonizaciju energetskog sektora potrebno razvijanje novih strategija, planova, politika i provođenje legislativnih reformi na svim razinama vlasti. Posebno su istaknuli važnost pojednostavljenja procedura za ishodovanje dozvola privatnim investitorima koji žele uzeti aktivno učešće u ovoj tranziciji, te na taj način sudjelovati i u smanjenju učinka klimatskih promjena.

Federalni ministar energije rudarstva i industrije rekao je da je pripremljen set reformskih zakona, Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o električnoj energiji, Zakon o gasu, izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije. „To su ključni zakoni kojima ćemo ispuniti uslove EU i oni će biti usvojeni u narednom periodu. Nadamo se da ćemo sa kolegama iz RS i BiH doći do finalnog zakona o električnoj energiji i gasu na nivou BiH“, rekao je Džindić.

Predstavnici Operatora za OIEiEK učestvovali su u radu šestog Energetskog samita u sklopu kojega su održane i tehničke radionice na kojima su svoje učešće uzeli i predstavnici Operatora za OIEiEK.

Energetski samit 2022. održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.