Category

Balansiranje

balansiranje

PREDSTAVNICI OPERATORA ZA OIEIEK U RADNOJ POSJETI HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O. – HROTE Predstavnici Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) boravili su 27. i 28. septembra u Zagrebu (Republika Hrvatska) u radnoj posjeti Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. (HROTE). Ova radna posjeta organizirana je s ciljem razmjene iskustava u...
Read More