Day

October 30, 2023
Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 82/23 od 25.10.2023. godine je objavljen novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Zakon) koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.09.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 31.07.2023....
Read More