Day

September 4, 2023
Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) pokrenuo je istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, koje će provoditi elektronskim anketnim upitnikom u periodu od 04. septembra do 31. decembra 2023. godine. Kako smo već ranije informisali javnost prijedlog novog Zakona...
Read More