Day

August 25, 2023
Operator za OIEiEK obavještava zainteresovane osobe da će se 13.09.2023. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar), održati javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancija porijekla električne energije. Članom 12. stav (3) Zakona o korištenju...
Read More