Day

July 11, 2023
Dana, 01.12.2021. godine Operator za OIEiEK je zvanično u rad pustio svoju novu internet stranicu (www.oieiek.ba), čime je došlo i do promjene domene Operatora za OIEiEK, a time i prelaska na novi e-mail sistem. Umjesto dosadašnjih email adresa oblika @operatoroieiek.ba, prešli smo na oblik @oieiek.ba. Operator za OIEiEK je o navedenom blagovremno informisao ključne javnosti....
Read More