Day

May 5, 2023
Općinski sud u Mostaru je, u pravnoj stvari tužitelja „Comex“ d.o.o. Tešanj protiv tuženog Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja. Presuda broj: 58 0 Ps 258559 22 Ps od 27.04.2023. godine
Read More