Day

January 23, 2023
Općinski sud u Mostaru je u pravnoj stvari tužitelja „Vesna S“ d.o.o. Bugojno protiv tuženika Operatora za OIEiEK donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja. Presuda broj: 58 0 Ps 232113 21 Ps
Read More